Obowiązek Informacyjny

Administratorem danych osobowych Użytkownika udostępnionych za pośrednictwem formularza kontaktowego, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest TECNOMASZ Zbigniew Choromański, Partyzantów, 29 A, 18-400, Łomża, NIP 7181414216,(dalej jako Administrator).


Podane przez Użytkownika w formularzu kontaktowym dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit.a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwanego dalej RODO.


Podanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne. Użytkownik maprawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt z Administratorem suwnice@tecnomasz.pl,bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano napodstawie zgody przed jej cofnięciem.


Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych w każdym czasie, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.


Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika Serwisu w następujących celach:


1. Komunikacji z Użytkownikiem, w szczególności obsługi reklamacji dotyczących produktów lubusług Administratora;


2. Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych drogą elektroniczną;


3. Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych w kontakcie telefonicznym;


4. Umożliwienia Użytkownikowi przesyłania komentarzy lub opinii dotyczących produktów lubusług Administratora.

 

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika podane w formularzu kontaktowymrównież w następujących celach:


1. w celu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem oraz obsługi Użytkownika jako klienta Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;


2. w celu prowadzenia rozliczeń finansowych z Użytkownikiem będącym klientem Administratoratytułem realizacji ewentualnej umowy zawartej między stronami, a także ewentualnegodochodzenia roszczeń od Użytkownika będącego klientem w ramach prawnie uzasadnionegointeresu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz spełnienia obowiązkówprawnych Administratora wobec organów podatkowych na podstawie odrębnych przepisówzgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;


3. w celu realizacji działań marketingowych Administratora w ramach prawnie uzasadnionegointeresu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także zgodnie zoświadczeniami woli dotyczącymi komunikacji marketingowej złożonymi wobec Administratora.Zgody udzielone w zakresie komunikacji marketingowej (np. na przesyłanie informacjihandlowych drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego)mogą być wycofane w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;


4. w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec Użytkownika określonych w


RODO, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.


Więcej informacji dotyczących powyższych celów przetwarzania danych osobowych Użytkownikaznajduje się w Polityce prywatności opublikowanej w Serwisie.


Dane osobowe Użytkownika są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:


1. Podmiotom współpracującym przy realizacji usług.


Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięciaokreślonych celów, tj.:


przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora.


W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowychnależy kontaktować się z Administratorem pod następującym adresem:


Partyzantów 29 A, 18-400 Łomża, suwnice@tecnomasz.pl.


Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.